Major art.
Stanisław KOMORNICKI-NAŁĘCZ


Imiona rodziców

Prot, Ewa Niesiołowska

Data urodzenia

26 VIII 1898

Miejsce urodzenia

Równo

Życiorys cywilny

Podczas I wojny światowej w armii austriackiej W WP od 1918 w załodze pociągu panc. „Piłsudczyk” Uczestnik walk na frontach: ukraińskim i bolszewickim W 1923 przeniesiony do 23 pal W 1930 odkomenderowany do MSWojsk. Od 1933 dca III dyonu 17 pal W 1938 zca dcy 13 dak. W 1939 dca 49 dal Ranny 17 września w Brześciu.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1615; CAW, Ap 13008, VM 3–271; MKat., Zbiór rel. i opr.; T. Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego 1939–1945

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry