Posterunkowy PP
Władysław KONAT


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

23 VI 1904

Miejsce urodzenia

Kupiki

CV wojskowe

W policji od 1 XII 1928 Od 25 V 1929 skierowany do woj. nowogródzkiego 25 II 1933 przeniesiony do Komendy Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Sieradzu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/4 (10), 4434

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry