Starszy posterunkowy PP
Michał LULKA


Imiona rodziców

Szczepan, Marianna Kocik

Data urodzenia

18 IX 1903

Miejsce urodzenia

Januszewice

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 III 1928 Początkowo służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – w Komisariace: od 15 XI 1928 w II, od 12 I 1938 w I, a od 9 I 1939 na Posterunku w Wołynce pow. brzeski Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (42), 1302

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry