Starszy posterunkowy PP
Karol RUSZCZYSZYN


Imiona rodziców

Jerzy, Marcela Głowaczewska

Data urodzenia

8 V 1899

Miejsce urodzenia

Rudki

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 27 V do 30 XI 1919 w Żand. Kraj. Polskiej Automatycznie przeszedł do policji z przydziałem na Posterunku w Nowicy pow. kałuski Od 16V1920 na Posterunku w Myszynie pow. kołomyjski jako zastępca komendanta Następnie w Stanisławowie w: Kdzie Pow. (od 1 I 1922) Komis. Miejskim ( od 2 IX 1922) Komis. Kolejowym (od 11 VII 1923) Od 4 XII 1924 ponownie w Komisariace Miejsk. W pow. stanisławowskim Na Post. w: Wiktorowie (od 12 IX 1927) Delejowie (od 18 VI 1928) Ponownie w Wiktorowie jako zastępca komendanta (od 29 V 1930) W Majdanie (od 10 VII 1935) Od 17 VII 1935 – i nadal we wrześniu 1939 – w Komisariace w Stanisławowie Starszy posterunkowy mian. 1 II 1920

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (66), 2454

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry