PodKomis. PP
Tadeusz Ignacy SOŁTYS


Imiona rodziców

Bronisław, Maria Sienkowska

Data urodzenia

21 VIII 1897

Miejsce urodzenia

Lwów

CV wojskowe

W Legionach Polskich od 15 VII 1915 do 26 IX 1918, plut. W policji od 4 XII 1918 w pow. włocławskim W 1931 komendant Posterunku w Kowalu pow. włocławski Ukończył Szkołę dla Wyższych Funkcjonariuszy PP w Warszawie Do 1 IX 1938 kier. II Komis. w Bydgoszczy Następnie wykładowca w Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski We wrześniu 1939 kier. III Komis. m. Łodzi. Podkomisarz mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (10), 5800

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry