Przodownik PWŚl.
Jan FOLWARCZNY


Imiona rodziców

Jan, Joanna Janszta

Data urodzenia

12 I 1890

Miejsce urodzenia

Sucha Średnia

CV wojskowe

W PWŚl. od 1XI 1922 Służył w pow. świętochłowickim w Komisariace w Łagiewnikach (do 31 VII 1926) i Szarleju (do 14 XII 1926), na Posterunku w Rudzkiej Kuźni (do 1 XII 1927) oraz na stanowisku komendanta Post. Karol Emanuel (do 1 VII 1928). Następnie w pow. rybnickim jako komendant Posterunku w: Radlinie (do 16 IX 1928), Chwałowicach (do 15 IV 1929), ponownie w Radlinie, w Komisariace w Rybniku (do 15 IV 1931), Komis. w Hajdukach Wielkich pow. świętochłowicki (do 14 XII 1931), Kdzie Rez. Królewska Huta (od 1934 pn. Post. Pogotowia Chorzów pow. katowicki) (do 21 XII 1938), skąd przeniesiony na Posterunek w Szumbarku pow. frysztacki na stanowisko komendanta. W maju 1939 mian. p.o. komendanta Post. w Szonowie na Zaolziu tam nadal we wrześniu 1939 Przodownik mian. 1 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (95), 2132

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry