Starszy przodownik PP
Michał WÓJCICKI


Imiona rodziców

Ludwik, Tekla Śluza

Data urodzenia

29 IX 1887

Miejsce urodzenia

Uwinie

CV wojskowe

Do 1 XI 1918 w 5 Kraj. Kdzie Żand. na Posterunku Radziechów Od 17 VII do 30 XI 1919 w Żand. Kraj. Polskiej - komendant Posterunku Wyszków pow. Doliński W policji od 1 XII 1919 na Posterunku Wyszków Następnie w pow. horodeńskim - od 1 VII 1920 jako komendant Posterunku Serafińce Od 18 II 1928 na Posterunku Obertyn W Stanisławowie - od 13 IX 1933 w Komisariace Od 25 VI 1934 w Komendzie Wojewódzkiej Tam też we wrześniu 1939 Starszy przodownik mian. 1 VII 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/5 (88), 2485

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry