Kapitan art.
Jan LILLING


Imiona rodziców

Jan, Aniela Bober

Data urodzenia

24 VIII 1904

Miejsce urodzenia

Czudec pow. strzyżowski

Życiorys cywilny

Uczestnik wojny 1920 Ukończył Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie (1923) SPPiech. OSArt W Toruniu (1925) Służył w 21 pap Od 1933 w 9 dak – od 1937 dca baterii Współpracownik Oddz. II Szt. Gł. Dostał się do niewoli sowieckiej z Grupą gen. Andersa.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1938; CAW, Ap 1769/89/2998; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry