Starszy posterunkowy PWŚl.
Jakub KICZKA


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

25 VII 1897

Miejsce urodzenia

Brodzisław

CV wojskowe

W PWŚl. od 24 VI 1922 Początkowo służbę pełnił w pow. rybnickim na Posterunku w Biertułtowach (do 15 VII 1923) i Suminie (do 1 IV 1930), skąd przeniesiony zosta ł do I Komis. w Katowicach. Od 21 XII 1938 służył na Posterunku w Bystrzycy na Zaolziu Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (31), 2082

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry