Starszy przodownik PP
Michał KRASUŃ


Imiona rodziców

Jan, Katarzyna

Data urodzenia

21 V 1901

Miejsce urodzenia

Dryszczów

CV wojskowe

Początkowo służbę pełnił w policji woj. poleskiego, m.in. w Komendzie Wojewódzkiej i Urzędzie Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. 5 XI 1937 mian. komendantem Post. w Morocznie pow. piński. 22 VI 1939 przeniesiony do woj. wołyńskiego Tam też służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/3 (39), 955

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry