Starszy posterunkowy PWŚl.
Karol WOJNAR


Imiona rodziców

Jerzy, Helena Stonawska

Data urodzenia

17 X 1890

Miejsce urodzenia

Grodziszcz

CV wojskowe

Służył w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Następnie w PWŚl. przyjęty w stopniu st. post. Służbę pełnił w Komisariace w Cieszynie (do 24 III 1926) W pow. cieszyńskim na Posterunku w Puńcowie (do 31 VII 1926) Zebrzydowicach (do 20 XII 1938) Przeniesiony został do Komisariatu we Frysztacie Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/3 (83), 2846 1010

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry