Kapitan
Zenon Tadeusz WYPYCHOWSKI


Imiona rodziców

Michał, Antonina Piechocka

Data urodzenia

15 VII 1897

Miejsce urodzenia

Krośniewice pow. kutnowski

CV wojskowe

Członek POW. W 1920 żołnierz 1 i 7 Pułk Piechoty Legionów oraz 14 i 36 Pułk Piechoty

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Kapitan od 1 I 1930. W 1932: KOP. W 1937 Kwatermistrz baonu „Dederkały”

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Janina Ruszko

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 15785, 15181, 15144, 15324, 15117, 15311, 15599, 7178, Krzyż Walecznych 1373189, Krzyż Niepodległości 16 III 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry