Major piech.
Tadeusz Stefan SOLECKI


Imiona rodziców

Jan, Zofia Bazieli

Data urodzenia

8 VIII 1898

Miejsce urodzenia

Nowy Sącz

Życiorys cywilny

Żołnierz 5 pp Legionów Polskich Członek POW Uczestnik walk o Lwów Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej W 1920 ukończył SPchor. Został przydzielony do 38 pp. Po zakończeniu działań wojennych pełnił służbę w 5 DP na stanowisku adiutanta W latach 1924–1930 służył w baonie KOP „Hoszcza” 1930–1939 w 40 pp Uczestnik obrony Lwowa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2956; RO 1924; RO 1932; J. Giza, Nowosądecka lista strat; Zając, Pokój Wam..

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry