Posterunkowy PWŚl.
Alojzy SMUSZ


Imiona rodziców

Henryk,

Data urodzenia

8 VII 1913

Miejsce urodzenia

Darków

CV wojskowe

Do 17 XII 1937 w komp. kand. Komendy Rez. w Katowicach Następnie na Posterunku w Chropaczowie pow. świętochłowicki 22 XII 1938 deleg. do Komisariatu w Trzyńcu pow. frysztacki 17 III 1939 skierowany do Komendy Rez. w Katowicach Od 20 IV 1939 służbę pełnił w Dtwie III komp. kand. we Frysztacie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/2 (16), 5644

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry