Przodownik PP
Bolesław RYBCZYŃSKI vel SKOWROŃSKI


Imiona rodziców

Konstanty, Wilhelmina Zejdel

Data urodzenia

4 X 1903

Miejsce urodzenia

Łęczna

CV wojskowe

Ukończył 4 klasy gimnazjum. W l. 1918–1921 ochotniczo w WP. Od 20 II do 12 XII 1922 pracował jako kancelista w Wydz. Finansowym Zarządu Miejskiego w Lublinie W policji od 1 XI 1927 Od 24 IV 1935 pełnił służbę w III Komis. m. Lublina początkowo jako dzielnicowy Następnie pracownik biurowy Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/2 (55), 4861

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry