Starszy posterunkowy PP
Stefan ORNOWSKI


Imiona rodziców

Piotr, Marianna Jeżewska

Data urodzenia

14 I 1896

Miejsce urodzenia

Iłowiec

CV wojskowe

W I wojnie w armii rosyjskiej W WP od 28 XII 1918 do 14 V 1921, 5 p. uł. Uczestnik wojny 1920 W policji od 1 VII 1923 We wrześniu 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Dubnie pow. grodzieński Do grudnia 1939 internowany na Litwie Starszy posterunkowy mian. 1 XII 1923

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (55), 6068/7750

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry