Starszy posterunkowy PP
Leonard SOKOŁOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Maria

Data urodzenia

18 X 1900

Miejsce urodzenia

Bór Międzyrzecki

CV wojskowe

W policji od 9 VII 1923 Do 1925 pełnił służbę graniczną w pow. Ostrogskim Następnie w pow. zdołbunowskim na Posterunku w: Mogilanach, Międzyrzeczu, Wielbownie We wrześniu 1939 zastępca komendanta Post. w Chorowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (59), 1012

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry