Posterunkowy PP
Roman BADOWSKI


Imiona rodziców

Bernard, Elżbieta

Data urodzenia

30 V 1912

Miejsce urodzenia

Porsk

CV wojskowe

W policji od 28 VII 1936 jako kandydat kontraktowy na szeregowego w Komp. „C” Grupy Rez. PP w Warszawie Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski od 4 V 1937 Przydzielony do woj. tarnopolskiego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/1 (88)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry