Przodownik PWŚl.
Paweł WISTUBA


Imiona rodziców

Michał, Elżbieta Wróbel

Data urodzenia

4 I 1890

Miejsce urodzenia

Łańskie Łany

CV wojskowe

Działacz plebiscytowy Od 10 II 1919 do 30 VIII 1921 w POW Górnego Śląska W PGŚl.w komp. sztabowej w Katowicach W III powstaniu w Żand. G.l. Nadwachm. Ponownie w PG.l. Do PWŚl. przyjęty 18 VI 1922 w stopniu st. post. Początkowo służył w Katowicach - w Oddz. Techn. KG (do 15 VIII 1930) W Oddz. Konnym Następnie na Posterunku w Lubomi pow. rybnicki jako komendant Tam też we wrześniu 1939 Przodownik mian. 6VI 1923

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (34), 5655

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry