Kapitan
Ludwik GAJEWSKI


Imiona rodziców

Ignacy, Maria Koniniec

Data urodzenia

1 V 1891

Miejsce urodzenia

Lwów

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej

CV wojskowe

W 1918 ochotnik WP Walczył w obronie Lwowa i Małopolski Wsch Następnie : 13 Pułk Ułanów, DOWar. Wilno, Szefostwie Int. Okręg Korpusu III Od 1938 kierownik referatu zaopatrzenia w Urzędzie WF i PW Grodno.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Maria Sztajer
Bezdzietny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/4 27 IV 1940 AM 2581

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 7380 MiD WIH

Opcje strony

do góry