Pułkownik st. sp.
Ryszard PASZKO


Imiona rodziców

Adolf Gustaw, Karolina Kiebernik

Data urodzenia

1 VI 1878

Miejsce urodzenia

Stoki

CV wojskowe

Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Łodzi Ukończył fakultet teologiczny na Uniwersytecie w Dorpacie, licencjat teologii uzyskał w 1899 Na księdza ewangelicko-augsburskiego wyświęcony 24 VI 1900 Wikary w Zgierzu, Tomaszowie Maz. i Kole Za pisemny protest przeciwko biciu ludności i działalność niepodległościową aresztowany przez Niemców i osadzony w obozach jeńców cywilnych (od 29 VII 1915 do 24 VI 1916) w Dänholm i Celle Pozbawiony prawa powrotu do Koła osiadł w Łomży Za protest przeciwko oderwaniu Chełmszczyzny wysiedlony do Łodzi, gdzie oddał się pracy pedagogicznej W WP ochotniczo od 25 IX 1919 – naczelny kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego Od 1 I 1921 odkomenderowany do jednoczesnego pełnienia funkcji duszpasterskich przy ewangelickim kościele garnizonowym w Warszawie 1 I 1921 mian. płk. seniorem. Kierownik Wydz. Wyznań Niekatolickich MSWojsk. W st. sp. przeniesiony 30 IX 1933 Początkowo więziony w Kozielsku 24 XII 1939 wywieziony do Ostaszkowa

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (33), 5883

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry