Posterunkowy PWŚl.
Franciszek SIKORA


Imiona rodziców

Andrzej,

Data urodzenia

1914

CV wojskowe

Służbę pełnił w pow. frysztackim Od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komisariace w Boguminie Nowym 7 II do 8 III 1939 deleg. Od 1 IV 1939 przydzielony do Komisariatu w Pietwałdzie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (16), 2253

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry