Przodownik PP
Andrzej RATAJ


Imiona rodziców

Jan, Józefa Wąsik

Data urodzenia

29 XI 1900

Miejsce urodzenia

Osmołoda

CV wojskowe

Hallerczyk Uczestnik walk z Ukraińcami Uczestnik wojny 1920 Ukończył (12 XI 1928) Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Sosnowcu Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny (1935) W policji od 1 VII 1923 w Tarnopolu Następnie w pow. kamioneckim na Posterunku Połoniczna i Kamionka Strumiłowa Od 26 IV 1929 komendant Posterunku Dziedziłów Ostatnio służył w Tarnopolu Od 25 VII 1939 w Komendzie Wojewódzkiej Od 1 IX 1939 w Urzędzie Śledcz Przodownik mian. 1 IV 1933

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/3 (5), 277

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry