Kapitan piech.
Marian Bronisław SAGAŃSKI


Imiona rodziców

Leon, Józefa Turska

Data urodzenia

21 I 1892

Miejsce urodzenia

Petrykowo pow. tarnopolski

Życiorys cywilny

Żołnierz Armii gen. Hallera Mianowany Podporucznik w 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 9 p. strz. i 65 pp, w którym służył do 1926 Następnie dca komp. 2 baonu strz. Od 1932 kierownik referatu ewid. i adm. rezerw PKU Sarny

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3022; MKat., 3029/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry