Aspirant PP
Edward KOSIEWICZ


Imiona rodziców

Leopold, Maria

Data urodzenia

8 X 1883

Miejsce urodzenia

Sochaczew

CV wojskowe

W WP od 12XI 1918 do 23 III 1921, 4 p. uł. Podporucznik kaw. rezerwy ze starszeństwem 1 VII 1925. PKU Warszawa Miasto III Do policji przyjęty 1 XI 1926 w stopniu st. przod. z przydziałem do Głównej Szkoła PP w Warszawie. Służbę pełnił w Warszawie – od 10 III 1927 w IV Wydz. KG, od 30 III 1933 w Urzędzie Śledcz., od 18 V 1933 w Kdzie m.st. Warszawy, od 12 XII 1934 ponownie w IV Wydz. KG Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (26), 4816

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry