Posterunkowy PP
Stanisław FRĄK


Imiona rodziców

Franciszek, Anna Nowak

Data urodzenia

15 XII 1897

Miejsce urodzenia

Lublin

CV wojskowe

W policji od 16 VI 1924 do 31 III 1925 i ponownie od 1 IX 1925 Służył w woj. poleskim, Początkowo w Komp. Gran.: VI . Malewicze pow. szczuczyński (do 29 I 1925) i VII . Lenino pow. śłuniniecki (do 31 III 1925), w pow. prużańskim na Posterunkach: Malecz (do 16 V 1926), Sielec (do 28 X 1938) i Czuczewicze pow. śłuniniecki, ostatnio w pow. prużańskim . 12 IV 1939 przeniesiony z Post. Rudniki na Posterunku Linów tam pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (49), 3148

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry