Przodownik PP
Kazimierz MIGDALSKI


Imiona rodziców

Aleksander, Józefa Kuśmierska

Data urodzenia

25 XI 1893

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

Początkowo służbę pełnił w Warszawie – od 1 VIII 1917 do 14 II 1919 w MMiejsk. Następnie do 31 VII 1919 w PKom. Automatycznie przeszedł do policji z przydziałem do IV Komis. m.st. Warszawy Od 26 IX 1934 w II Komis. 6 VII 1936 przeniesiony do woj. poleskiego i skierowany do I Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam nadal służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 15 X 1921 Przodownik – 1 XII 1923

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/3 (69), 207

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry