Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r6567083,DEBSKI.html
2023-03-26, 04:05


Albert DĘBSKI


Imiona rodziców

Piotr,

Data urodzenia

1915

CV wojskowe

podoficer żand. rezerwy We wrześniu 1939 zamieszkał y w Puzelach pow. mołodecki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/1 (25), 447

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony