Starszy przodownik PWŚl.
Jan KALETA


Imiona rodziców

Jerzy, Anna Rusz

Data urodzenia

1 IV 1896

Miejsce urodzenia

Kosarzyska

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 5 XII 1918 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Od 15 VII 1922 w PWŚl. Służył w: Oddz. Adm. KG (do 30 VI 1925), Eksp. Śledcz. Komendy Pow. Katowice (do 29 III 1926), I Komis. w Katowicach (do 9 III 1928), następnie (do 19 XII 1938) jako komendant Posterunku Michałkowice pow. katowicki, skąd przeniesiony został na Zaolzie na stanowisko komendanta Post. Wojkowice Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (40), 2574

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry