Starszy posterunkowy PP
Stanisław SAWICKI


Imiona rodziców

Kazimierz, Anna

Data urodzenia

8 V 1906

Miejsce urodzenia

Hołoby

CV wojskowe

Od 1 XII 1929 do 31 XII 1931 pracował jako urzędnik w wydziale melioracyjnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku W policji od 16 III 1932 Służbę pełnił w charakterze biuralisty w Komendzie Wojewódzkiej w Łucku Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/1 (39)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry