Przodownik PWŚl.
Paweł SACHS


Imiona rodziców

Franciszek, Teresa

Data urodzenia

17 VII 1896

Miejsce urodzenia

Bottrop

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 1919 Uczestnik wojny 1920 Członek POW Górnego Śląska Brał udział w przygotowaniach do III powstania śląskiego, w którym walczył w 4 komp. (radlińskiej) 2 baonu 14 pp. W PWŚl. od 1 VII 1922 w pow. świętochłowickim Do 3 VI 1926 służbę pełnił w Komendzie Powiatowej w Rybniku Następnie w pow. rybnickim na Posterunku w Ruptawie i Niedobczycach Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (67), 1660

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry