Starszy posterunkowy PP
Władysław KOTULA


Imiona rodziców

Kazimierz, Kunegunda Panek

Data urodzenia

14 III 1895

Miejsce urodzenia

Brzozowie

CV wojskowe

W policji od 1 III 1920 do 1 X 1921 i od 1 VII 1923. W l. 1920–1921 w Komendzie Powiatowej w Chełmie. Następnie służył w Komp. Gran. Łanowce pow. krzemieniecki (od 1 VII 1923 do 11 XI 1924), do 12 VII 1927 na Posterunku Chomsk pow. drohicki, w Oddz. Konnym Komendy Pow. w Stolinie do 25 IX 1927, na Posterunku Wysock pow. stoliński do 12 I 1938 oraz w II Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/2 (45), 1518

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry