PodKomis. PP
Eugeniusz STROBEL


Imiona rodziców

Gustaw, Maria Nowosielska

Data urodzenia

30 XI 1896

Miejsce urodzenia

Berezowica Wielka

CV wojskowe

Od 1 VIII 1914 do 30 IV 1918 w Legionach Polskich Internowany Od 1 XII 1918 do 5 V 1919 w POW w Tarnopolu Od 2 VI 1919 do 14 V 1923 w WP Podporucznik piech. rezerwy mian. 1 I 1923 PKU Lwów Miasto W policji od 15 VII 1923 Służbę pełnił m.in. w woj. lwowskim - w 1932 Komendant Pow. Sambor Ostatnio w Częstochowie - od 9 VIII 1934 kier. II Od 1 II 1937 kier. I We wrześniu 1939 kier. II Komis

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (86), 5196

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry