Kapitan sł. zdr. st. sp.
Karol Marian CYWIŃSKI


Imiona rodziców

Julian, Maria Zgliniecka

Data urodzenia

2 II 1897

Miejsce urodzenia

Płomiany pow. lipnowski

Życiorys cywilny

Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 4 p. uł. i w szp. pol. Absolwent, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warszawski (1925) Przydzielony do 7 pac. Następnie służył jako lekarz w 56 pp i 25 pal. Od 1936 w stanie spoczynku W 1939 w szp. pol. we Lwowie Dr medycyny

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3607; MKat., 2108/A; M.M. Blombergowa, W. Nowakowski, Mieszkańcy Kaliskiego – więźniowie Kozielska Ostaszkowa i Starobielska zamordowani przez NKWD wiosną 1940 r

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry