Posterunkowy PP
Józef BĄK


Imiona rodziców

Jakub, Zofia

Data urodzenia

1914

Miejsce urodzenia

Rzędzianowice

CV wojskowe

Do policji przyjęty 20 IV 1938 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydziałem do Kompanii „F” Rez. PP we Lwowie Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. poznańskiego We wrześniu 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Poświętnem pow. opoczyński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/1 (81), 2841

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry