Porucznik
Piotr WILCZEK


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

24 IV 1892

Miejsce urodzenia

Zarwanica pow. złoczowski

Działalność do 1918 r.

Od 1911: armia austriackawęg

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: W 1920 : 4 Dywizjon Artylerii Ciężkiej. Podporucznik: 1 VIII 1928, porucznik od 1 I 1932. Służył m.in. w Rej. Zakł. Żywn. w Siedlcach i w Składnica Materiału Intendenckiego nr 9

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 015/1 IV 1940 Muz. Kat. AM 296

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 11256 MiD WIH

Opcje strony

do góry