Porucznik adm. rezerwy
Norbert Tadeusz WIELICZKO


Imiona rodziców

Henryk, Berta Bauer

Data urodzenia

5 V 1896

Miejsce urodzenia

Kraków

Życiorys cywilny

Gimnazjum we Lwowie Akademia Handlowa w Wiedniu Członek „Sokoła” Służył w armii austriackiej W 1917 w niewoli włoskiej Żołnierz Armii gen. Hallera Od 1919 w WP Uczestnik wojny 1919–1921 w szeregach 13 DP Od 1921 w rezerwie Przydzielony do OK VII. Urzędnik Prokurent w fabryce papieru w Rawiczu

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 412; MKat., 3178/A; A MSWiA, reg. pismo 6308/2000; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry