Starszy posterunkowy PP
Władysław MANIARA


Imiona rodziców

Michał,

Data urodzenia

1904

Miejsce urodzenia

Jakubówka

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 XII 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do KG. 25 V 1929 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. kieleckiego Tam też pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/4 (57), 2168

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry