Podpułkownik aud.
Kazimierz Stanisław Józef KATKE


Imiona rodziców

Anastazy,

Data urodzenia

15 XI 1885

Miejsce urodzenia

Oliwa

Życiorys cywilny

W WP od 15 VIII 1919 w MSWojsk. Przydzielony do 14 DP jako szef sądu pol. Następnie szef Wojsk. Sądu Okr. nr VII Awansowany do stopnia Podpułkownik starsz. 1 I 1932

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1687; CAW, OOP–1; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry