Podpułkownik dypl. kaw.
Włodzimierz DUNINŻUCHOWSKI


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

13 X 1893

Miejsce urodzenia

Owsienikow Ukraina

Życiorys cywilny

Przeniesiony 24 VII 1939 stanowiska zcy szefa Dep. Kaw. MSWojsk. na dcę 8 p. uł. Dowodził pułkiem podczas kampanii wrześniowej w składzie Krakowskiej BKaw

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1067; CAW, Ap 1769/89/1149, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 613/165; J. Wielhorski, Kawaleri polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry