Kapitan piech. st. sp.
Józef Marian KĘDZIERSKI


Imiona rodziców

Jan, Maria Grechowicz

Data urodzenia

18 III 1889

Miejsce urodzenia

Nowy Sącz

Życiorys cywilny

Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Starym Sączu (1910) Szkoła oficerska w Koszycach (1917) W WP służył w 31 pp 25 pp. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Kapitan starsz. 1 VII 1923 Po przeniesieniu w stan spoczynku przydzielony do kadry zapasowej OK IV W 1939 w Grupie „Kowel” Nauczyciel Mieszkał w Piotrkowie Trybunalskim

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1794; CAW, Ap 15352, 21378, 22188; MKat., Zbiór rel. i opr.; RO 1924; ROR 1934; J. Giza, Nowosądecka lista katyńska

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry