Kapitan obs.
Józef BABCZYŃSKI


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

15 III 1894

Miejsce urodzenia

Warszawa

Życiorys cywilny

Szkoła Realnea W. Wróblewskiego w Warszawie (1912) W latach 1915–1917 w armii rosyjskiej Potem w niewoli niemieckiej Żołnierz I Korpusu Wschodniego Od 1918 w WP Ukończył Szk. Obs. Lot. w Poznaniu OS Obs. Lot. w Toruniu Służył w Dep. Żeglugi Powietrznej MSWojsk. 1 p. lot. Od 1927 wykładowca w CWLot.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 184 (284); MKat., 1798/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry