Starszy posterunkowy PP
Józef PANEK


Imiona rodziców

Jan, Salomea

Data urodzenia

1899

Miejsce urodzenia

Czarna Łańcucka

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej W WP ochotniczo od 20 XII 1918 do 7 XI 1921 W policji od 15 III 1923 Początkowo pełnił służbę we Lwowie Następnie w woj. wołyńskim (1936) Ostatnio w pow. krzemienieckim, m.in. na Posterunku w Zahajcach Od 1 IX 1927 – także we wrześniu 1939 – na Posterunku w Katerburgu Starszy posterunkowy mian. 1 IX 1924

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/4 (87), 4097

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry