Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r688712624,KARAKIEWICZ.html
2023-03-21, 18:10

Kapitan
Tadeusz KARAKIEWICZ


Imiona rodziców

Klemens, Salomea Nowakowska

Data urodzenia

3 I 1896

Miejsce urodzenia

Dzików pow. tarnobrzeski

Działalność do 1918 r.

Członek Strzelca

CV wojskowe

W 1918 ochotnik WP W 1920 : 205 Pułk Piechoty 5 Pułk Piechoty Legionów 1937 kierownik warsztatu, 8 Baon Pancerny

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: dowódca szwadronu techniczno-gospodarczego, 81 Dyon Pancerny, Pomorska Brygada Kawalerii.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Leokadia Miszczak
Bezdzietny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 4898, 16127, 22442 Arch. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 680 MiD WIH

Opcje strony