Podpułkownik sł. zdr.
Jan BOROŃ


Imiona rodziców

Józef, Anna Balawajder

Data urodzenia

8 VI 1889

Miejsce urodzenia

Wola Orzechowska pow. brzozowski

Życiorys cywilny

Absolwent, Wydział Lekarski, Uniwersytet Lwowski (1915) W latach 1915–1918 w armii austriackiej W WP od 1918 Przydzielony do szp. zapas. w Tarnowie Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szp. pol. Ukończył OSSan. Od 1926 st. ordynator 10 Szp. Okr.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 63; MKat., 1946/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry