Starszy posterunkowy PWŚl.
Karol SANTARIUS


Imiona rodziców

Karol, Magdalena Rzyman

Data urodzenia

3 VI 1891

Miejsce urodzenia

Datynie Dolne

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Następnie w PWŚl. Pozostał (do 30 IX 1923) na dotychczasowym miejscu służby na Posterunku w Istebnej pow. cieszyński Przeniesiony do pow. bielskiego na Posterunku w Zabrzegu (do 15 VIII 1930) Następnie na Posterunku w Chybiu, skąd 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 22 XII 1938 służył w Komisariace w Trzyńcu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (48), 1894

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry