Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r692318,BIELEWSKI.html
2023-12-09, 00:13

Posterunkowy PP
Bolesław Wacław BIELEWSKI


Imiona rodziców

Michał, Stanisława Kulbas

Data urodzenia

1 IV 1915

Miejsce urodzenia

Dąbrówka

CV wojskowe

Ukończył szkołę handlową W policji od 2 XI 1936 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydziałem do Komp. „D” Rez. PP w Herbach Starych pow. częstochowski 15 XII 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do woj. tarnopolskiego Służył na Posterunku Bilcze Złote pow. borszczowski We wrześniu 1939 na Posterunku w Batkowie pow. zborowski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/3 (23), 3430

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony