Major w stanie spoczynku
Roman Tadeusz BOWBELSKI


Imiona rodziców

Justyn, Leontyna Gubarewic-Radobylska

Data urodzenia

3 V 1894

Miejsce urodzenia

Kiszyniów

Działalność do 1918 r.

Włodzimierska Szkoła Wojskowa Żołnierz armii ros.

CV wojskowe

Od 1918 w WP 1919–1921 dowódca kompanii w 7 Pułk Piechoty Komendant dworca kol. w Siedlcach 1922–1929 referent w Dowództwo Okręgu Korpusu IV i w Oddz. V MSWojsk. Dowódca baonu w 68 i 10 Pułk Piechoty

Życiorys cywilny

Mieszkał w Białymstoku

Małżonka i dzieci

Janina
Roman Krystyna

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 017/3 1940. Identyfikacja niepewna

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 6023 MiD WIH

Opcje strony

do góry