Porucznik piech. rezerwy
Dominik KLIM


Imiona rodziców

Julian, Aleksandra Wasiłowska

Data urodzenia

25 VII 1891

Miejsce urodzenia

Warszawa

Życiorys cywilny

W 1919 pełnił służbę w 8 p. strz. 3 Dywizji gen. Hallera Następnie w 50 p. strz. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Awansowany do stopnia Porucznik rezerwy starsz. 1 VI 1919 Z przydziałem do 15 pp Potem przeniesiony do korpusu oficerów administracji Przynależny ewidencyjnie do PKU Warszawa Miasto III Ostatni znany przydział – 79 pp Urzędnik

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1313; CAW, Ap 6243; RO 1924; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry