Starszy posterunkowy PP
Józef KLISIEWICZ


Imiona rodziców

Jakub, Honorata Ilińska

Data urodzenia

16 XII 1899

Miejsce urodzenia

Kraków

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 W policji od 1 VI 1922 Służył na Posterunku w Wiśniowej pow. myślenicki, Bieżanowie pow. wielicki (komendant), następnie w pow. krakowskim– w Zielonkach, Węgrzastępcach Wielkich (zastępca komendanta) i Bukowinie (p.o. komendanta) We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Prądniku Czerwonym

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (8), 2766

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry